Nga drejtori

 • January

  10

  2018
 • 1523
 • 0
img

Si e arrijmë kujdesin maksimal ndaj pacientit?

Pacientët janë qëllimi kryesor për ne ,në IHC. Stafi jonë qendrës radiologjike është i dedikuar për ofrimin e shërbimit mjekësor më të mirë, me kualitetin më të lartë,

Qendra Diagnostike IHC

është betuar që:

 • Ndihmojë në udhëzimin optimal te pacientit dhe vendim marrjen duke promovuar dhe shfrytëzuar rekomandimet e bazuara në prova mbi procedurat radiologjike.
 • Përdorë metoda efektive të komunikimit dhe mjete për ti ndihmuar pacientët të marrin pjesë në vendimmarrje me njohuri te plote.
 • Dorëzojë raporte imazherike në kohë dhe të sakta.
 • Japë shpjegime praktike, sipas nevojës, të këtyre raporteve për kuptim të përbashkët midis mjekëve dhe pacientëve.
 • Vazhdojë të mësojë mënyra më efektive për të komunikuar me pacientët dhe mjekët referues.