PACS


img

Akses në PACS - IHC

Imazhet e pacientit janë të disponueshme online për pacientët tanë dhe mjekët e referues në Sistemin e Arkivimit të Imazheve (PACS).
Për të siguruar privatësinë e të dhënave, ato janë të mbrojtura me fjalëkalim.
Ju lutemi përdorni ID-në tuaj të pacientit si emër përdoruesi dhe datën e lindjes (dd/mm/yy) si fjalëkalim për të parë egzaminimin tuaj.img