Nga drejtori

 • July

  10

  2018
 • 2395
 • 0
img

Raporti i saktë është çelsi i një diagnoze të saktë

Nuk mjafton vetëm procedura dhe aparatet e duhura, por duhet edhe radiologu i duhur për një raport të saktë dhe diagnozë korrekte. Në mënyrë që të sigurojmë korrektësinë e raporteve tona,

IHC - International Health Center

është betuar që:

 • Radiologët tanë kanë aftësi në fusha të caktuara si Neuroradiologjia,Imazheria e Gjirit, Procedurat Intervenuese,Imazheria e trupit dhe Imazheria e Muskujve dhe Skeleletit.
 • Ne kujdesemi për nevojat imazherike të pacientit, me raporte të cilësisë së lartë. Radiologu i subspecializuar ka qasje në egzaminim dhe jep interpretimin.
 • IHC përkujdeset që të jetë në hap me kohën me teknologjinë dhe rregullat më të fundit.
 • Paisjet e sofistikuara mjekësore që përdoren gjatë egzaminimit, kontrollohen vazhdimisht nga inxhinierë me shumë eksperiencë, në pajtim me standartet për menaxhimin e kualitetit të sistemit.
 • Ne bashkëpunojmë me furnizues të referuar për rezultate të shpejta dhe kujdes në kontroll.